whatsapp Whatsup: 0539 811 18 18

Cad-Cam Yöntemi İle Diş Yapımı

Cad-Cam Yöntemi İle Diş Yapımı

Gelişen teknolojik imkanların verdiği olanakları kullanan diş hekimliği alanında, gelinen son nokta Cad-Cam yöntemdir. Computer Aided Design ve Computer Manufacturing terimlerinin kısaltılması olan bu uygulama, bilgisayar destekli diş hekimi alanında kullanılır; böylece mükemmel sonuçlar alınmaktadır. Eskiden metal alt yapının kullanıldığı porselen kaplamalar yerine günümüzde, bilgisayar komutları sayesinde zirkonyum malzemenin aşındırılması ile oluşan ve frezeleme tekniği ile sağlanan porselenler kullanılmaya başlanmıştır.

Cad-Cam ile Diş Tasarım ve Uygulamaları

Cad-Cam ile Diş Tasarım ve Uygulamaları

Zirkonyumun bilgisayar ortamında işlenmesi ile elde edilen modellerin üzeri porselenle kaplanarak tek parça porselenler ve köprüler elde edilir. Zirkonyum diş dokusuna en uygun maddedir. İşlem sırasında toz halinde bulunan zirkonyum bloklar haline getirilip, bu bloklar şekillendirilerek bilgisayar komutlarıyla düzenlenir ve renklendirilir. Bu yöntemle kısa sürede çürükler tamir edilip porselen dolgular yapılabilmektedir. Cad-Cam Teknolojisi metal alt yapı veya zirkonyumun, bilgisayar desteği ile çok hassas ve ince detayları ile yapılabilmesine ve işlenmesine olanak verir.

Cad-cam Diş Hekimliği

Cad-cam Diş Hekimliği

Porselen kaplama uygulamasında klasik yöntemler kullanılırsa, metal altyapı elle veya porselen fırınlarında pişirilerek yapılırdı. Bu işlem esnasında mumdan oluşan metal elle dökülerek fırça yardımıyla metal altyapının üstü porselen malzeme ile kaplanıp şekil verilirdi. Daha sonra cilalamadan geçen bu porselenlere son şekli verilirdi. Bilgisayar kullanılmadan ve elle oluşturulduğu için işlemin tamamı hataya açıktı ve her bir hata porselenin dişle uyumunu, sağlamlığını ve sağlıklı olmasını etkiliyordu. Hâlbuki günümüzde teknolojik gelişmelere bağlı olarak artık her aşama bilgisayar ortamında yapılabilmektedir.

Bilgisayar Destekli Diş Tasarımı

Bilgisayar Destekli Diş Tasarımı

Lazer yardımıyla taranan diş kalıpları, Cad-Cam yönteminde üç boyutlu hale gelmekte daha sonra metal bloklarda taranarak CNC adı verilen bir metotla altyapısı oluştuktan sonra milimetrik hassasiyetlerde kesilebilmektedir. Bu işlemlerden sonra hazırlanan altyapının üzeri zirkonyumla veya porselenle kaplanmaktadır. Bilgisayarda gerçekleştirilen bu uygulama esnasında hekim dişi doğru ve uygun olarak hazırlamalı ve dişten ideal ölçüleri almalıdır. Ancak bu şekilde alınan ölçülerin üzerine bilgisayarda mükemmel çalışmalar yapılabilir. Bu işlem esnasında kullanılan zirkonyum dokuyla dost ve doğal bir maddedir. Metal kullanılırsa korozyona uğrama ihtimali yüksektir. Çünkü kullanılan her metal parçada korozyon bulunabilmektedir. Metal materyallerde en hassas döküm esnasında bile 100 mikronluk bir aralık görülür. Bu oran zirkonyumda 10 mikrona kadar düşer. Böylece yapılan çalışma daha uzun ömürlü ve daha sağlam olur. Bu da zirkonyumun avantajlarındandır.

Detaylı Bilgi Formu