whatsapp Whatsup: 0539 811 18 18

Horlama Tedavisi

Horlama Tedavisi

Horlama Nedir ve Horlama Nasıl Oluşur?

Halk arasında komik bir olay olarak bilinir, insanlar horladıklarını söylemeye çekinir. Yada kişi uyurken horlayıp horlamadığını bilmediğinden, horladığını kabul etmek istemez. Horlamayı oluşturan ses, burun kaynaklı, küçük dil ve yumuşak kaynaklı ve dil kökü kaynaklı olabilmekte. Havanın geçtiği yerdeki darlıklar horlamayı oluşturur.

Eğer burun etlerinde bir büyüklük varsa, burun kemik ve kıkırdağında bir eğrilik varsa, havanın geçmesini zorlaştıran bir bölge varsa ve bunu muayene sırasında çok net görebiliyorsak, horlamayı tedavi etmek daha kolaydır. Genelde küçük dil ve yumuşak damak bölgesi havanın geçmesini engelleyen bölge olduğundan bu bölge meydana gelen daralma horlamaya neden olabilir. Kilolu insanlarda, erkeklerde daha çok görülür. Yorgunlukla, alkol alımıyla, kasların gevşemesine yol açtığından dolayı, horlama daha sık gözlemlenmektedir.

Sırtüstü uyuyan kişilerde daha sık görülür. Bazı durumlarda pozisyonla hiç ilgisi yoktur, kişi her pozisyonda ciddi şekilde horlar. Horlama bir hastalıktır. Çevreye verilen rahatsızlıktan dolayı sosyal bir hastalıktır. Bunun yanı sıra tıbbi olarak ta bir hastalıktır çünkü beraberinde uyku apnesi denilen uykudaki nefes durmalarına davetiye çıkarır.

Uyku Apnesi Nedir?

Uyku Apnesi Nedir?

Uyku apnesi uyku sırasında solunumun 10 saniyeden daha uzun süreli olarak durmasıdır. Bu 100 sn ye kadar çıkabilir ve ciddi hayati tehlikelere sebep olabilir. Aynı şekilde ağız içinde dil kökü küçültülmeli, eğer rule büyükse kısaltılmalıdır.

Genellikle uyku apnesi önce masum bir şekilde horlama ile başlar. Yaş ilerledikçe ve kişinin kilosu arttıkça, yada burun boğazdaki anatomik bozukluklar arttıkça uyku apnesi gelişir.

Uyku apnesi, günlük hayatta yaşamı son derece olumsuz etkiler. Geceleyin sık sık solunumun durması sonucu kişi sabahleyin son derece yorgun uyanır.

Gün içinde uykuya meyil olur, işte dikkatini kolay toparlayamaz. Sabah sinirlilik, zaman zaman baş ağrısı ile uyanma söz konusu olur. Kişide deprasyona neden olabilir. Özellikle erkeklerde cinsel isteksizlik yaratır.

Geceleyin sık uyanma, geceleyin sağlıklı oksijen alma eksikliği nedeni ile kişide tansiyon yüksekliği olur. Aynı zamanda bu kişilerde ritim bozukluğu ortaya çıkabilir. Uzun sürede kalp yetmezliği ortaya çıkıp, gece uykuda ani ölümlere bile neden olabilir.

Horlama Tedavisi Nasıl Yapılır?

Horlama Tedavisi Nasıl Yapılır?

Horlama anında, burun, küçük dil, damak, yumuşak damak, geniz ve dil kökünden kaynaklanan rahatsız edici bir ses olarak tanımlanabilir. Uyku sırasında insanların %60 ında horlama görülebilir.

Oldukça rahatsız edici boyutta olan horlama insanın sadece kendi sağlığını ve kendisini değil, çevresindeki insanları da rahatsız ettiğinden sosyal içerikli bir hastalıktır. Horlama günlük yaşamı etkileyen bir boyut alabilir.

Eğer uyku ve horlama sırasında nefes duruşları söz konusu oluyor ise buna uyku apnesi denir. Uyku apnesi horlamayan eşlik eden ciddi bir hatalıktır. Sabahları yorgun uyanma, sabahları yoğun şekilde terleme, gün içinde kendini bitkin, halsiz hissetme gibi semptomlara yol açar. Dikkatsizlik, konsantrasyon eksikliği nedeni ile günlük yaşamı ciddi şekilde etkiler.

Horlamanın tanısı sırasında, uyku testi dediğimiz testler yapılır. Bir gece boyunca yerleştirilen elektrotlar sayesinde, ister evde, ister laboratuar ortamında yapılan testtir. Uyku sırasında olan aktiviteler konusunda hekime bilgi veren bir testtir.

Uyku apnesin olan hastalarda, apne hipopne skoru denilen skorlar sayesinde tedavi planlanır. Basit horlama denilen apnesiz horlamanın tedavisi daha basit yöntemlerle olabilir. Basit horlamada kullanılan piler implent denilen yumuşak damağa yerleştirilen, 10 dk gibi kısa bir sürede gerçekleşen müdahale sonrasında horlama tedavisi bitmiş olur.

Basit horlama değil de uyku apnesi varsa, daha ileri basamak tedavi yöntemlerinden yararlanılabilir. Cerrahi tedavi ile fayda görmeyeceği düşünülen hastalarda ise uyku maskesi denilen maskeler kullanılmaktadır.

Horlama Nedenleri

Horlama Nedenleri

Horlama uykuda solunum esnasında ortaya çıkan gürültülü bir sestir. Horlamanın bir çok nedeni vardır. Temel anlamda, solunum esnasında ağızdan başlayıp akciğere kadar olan bütün yol boyunca görülen darlıklar, şişlikleri, anatomik bozukluklar horlamaya neden olur. Horlama toplumda çok yaygın bir hastalıktır.

İnsanların yaklaşık %45 i zaman zaman, %25 i sıklıkla horlar. Horlama erkeklerde kadınlara oranla çok daha sıklıkla görülür. Bundaki en önemli faktör hormonel faktördür. Kadınlarda da menopoz döneminden sonra horlama sıklığı artar.

Burunda, burun kemik eğriliği, kronik sinizüt, burun eti şişliği, burunda nefes almamızı tıkayan tümörler, horlamayı artıran faktörlerdir. Aynı şekilde ağızda dilin büyüklüğü, dil kökü büyüklüğü, küçük dilin sarkık ve uzun olması, yumuşak damağın sarkık olması, geniz eti, genizde bulunan tümörler, gırtlak üzerinde bulunan ve yediğimiz gıdaların soluk borusuna kaçmasını engelleyen epiklot dediğimiz gırtlak kapağının yanlış eğilmesi ve o bölgede darlık oluşturması horlamaya neden olur.

Horlama Protezi Nedir?

Horlama Protezi Nedir?

Horlama, havanın akciğerlere doğru çekildiği sırada hava yolundan geçerken, ciğerlerde yarattığı titreşimdir. Sonuçta ses olarak duyulur. Daha çok hava kanalının, burundan başlamak üzere ciğerlere kadar olan, yumuşak olan ve diğer ciğerlere çarpabilen yerleri bu sesi çıkartır.

Burada en önemli bölgeler yumuşak damak ve küçük dildir. Dil kökünün de benzeri bir etkisi olabilir. Horlamanın şiddeti tamamen anatomik yapılara bağlıdır. Kişinin solunum eforu ne kadar yüksek olursa, sonuçta oluşacak negatif basınç, bununla birlikte dokuların titreşimi horlamanın şiddetinin etkileyecektir.

Aynı zamanda dokunun yapısı, içeriği, volume, ağırlık, bunların hepsi birbirine çarpan dokuların oluşturduğu horlamanın şiddetini etkileyen etkenlerdir.

Kişinin solunum eforu ne kadar yüksek olursa, nefes almak için ne kadar büyük enerji harcarsa, vakum o kadar yüksek olur ve ortaya çıkan seste ona göre yüksek olur.

Horlama Protezi

Horlama Protezi

Horlama Protezi'nde dili öne çekmek, hyoid kemiğini yukarı-öne doğru yükseltmek ve üst solunum yolunun boyutlarını arttırmak temel amaçtır. Bu sırada dil tabanını yükselttiği için tıkanma veya daralma ortadan kaldırılır. Horlama protezi sadece geceleri uyurken kullanılmaktadır, en az 6 saat takılması gereklidir.Gece uyurken horlamayı ve tıkanmayı engellediği için kişi daha rahat nefes alıyor ve daha konforlu uyuyabilmektedir. Tedavi süresi hastalığın şiddetine ve hastanın özelliklerine (kilo, yaş, sistemik rahatsızlıklar, cinsiyet vb) göre değişmekle beraber ortalama 4-12 ay arasındadır. Horlama ve tıkanmaların sayısı ilk geceden itibaren azalmaktadır (çoğu zaman tamamen kesilir) ve ana etkiler 3-4 hafta içinde gözlemlenir.

Horlama Protezi'nde, tedavinin başarısı için çok önemli kriterler olan aparey dizaynına ait özellikler (protezin tutuculuğu, çeneler arası açıklık ve uzaklık miktarı, alt çenenin daha önde konumlandırılma miktarı ve ön hava yolu genişliği vs.), her hasta için bireysel olarak hesaplanarak gerçekleştirilir. Prefabrik ve hazır bir ürünün uyumlandırılmasından oluşmaz.

Horlama Protezi Avantajları

Horlama Protezi Avantajları

  • Hastalığın her aşamasında uygulanabilir olması
  • Hastalar tarafından kolayca tolere edilmesi
  • Cerrahi müdahale içermeden uygulanması
  • Diğer tedavilere göre iyileşme belirtilerin daha çabuk görülmesi
  • Çok kısa sürede hazırlanması
  • Cerrahi müdahaleyi reddeden veya cerrahi müdahele yapılamayan hastalarda alternatif bir tedavi seçeneği olması
  • Tedavi maliyetinin düşük olması
  • Etkinliğinin kanıtlanmış olması
  • Başarı oranının yüksek olması

Detaylı Bilgi Formu